Poutník z Mohameda MOBI Ô Poutník z Kindle -

Poutník z Mohameda MOBI Ô Poutník z Kindle -

Poutník z Mohameda ❰BOOKS❯ ✬ Poutník z Mohameda Author Leoš Kyša – Capitalsoftworks.co.uk Vesm r, v n m vl dnou muslimov , nab z velmi zaj mav obchodn p le itosti Tedy pokud se iv te pa ov n m zak zan ho alkoholu a pornografie Daniel Kalandra je ov em v ce ne jen pouh pa er k Je tak velmi Vesm r, v n m vl dnou muslimov , nab z velmi zaj mav obchodn p le itosti Tedy pokud se iv te pa ov n m zak zan ho alkoholu a pornografie Daniel Kalandra je ov em v ce ne jen pouh pa er k Je tak velmi schopn terorista, kter mu se poda ila nejlep akce v novodob ch d jin ch lidstva Jeho schopnosti chce nyn vyu t n kdo daleko hor , ne jsou muslimov , p i em ne je odpov , kterou nechce za dn ch okolnost sly et.


About the Author: Leoš Kyša

Narodil se v listopadu roku V podstat cel d tstv str vil na Opavsku Vystudoval zde Obchodn akademii v Opav a d le pokra oval ve studi ch na Slezsk univerzit v Opav Mezi roky a p sobil jako redaktor v mnoha redakc ch r zn ch medi ln ch dom Borgis Pr vo, Mediacop T den a Instikt, Ambit Media Fresh marketing, Economia Hospod sk noviny, Empresa Media Instinkt, publicistika TV Barrandov, Mafra Mediahub Od roku je spisovatelem na voln noze P sob t jako extern vyu uj c na Slezsk Poutník z Kindle - univerzit v Opav P vodn psal pov dky a knihy pod vlastn m jm nem Postupn za al v t inu sv tvorby vyd vat pod pseudonymem Franti ek Kotleta.10 thoughts on “Poutník z Mohameda

 1. Martin Martin says:

  Tohle nen v bec patn Nen to kdov jak komplikovan p b h a a jsem si podle popisu myslel, e p jde o sci fi plnou vesm rn ch lod a hitech hra ek, tak mi nakonec vlastn ani nechyb ly, proto e pointa t hle kn ky je v budoucnosti, kde sv t y ovl dne isl m, co je pro mne velmi depresivn p edstava Jeliko jsem ale realista, budu n sledovat cik nskou komunitu tak jak je v kn ze pops no a p jdu se rad i p r modliteb nau it, ne bude pozd.


 2. corneliuscz corneliuscz says:

  Nen to jen bezduch e ba, p b h d v smysl a je prov zan Jen z toho lov ku moc nez stane v pam ti.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “Poutník z Mohameda

 1. Martin Martin says:

  Tohle nen v bec patn Nen to kdov jak komplikovan p b h a a jsem si podle popisu myslel, e p jde o sci fi plnou vesm rn ch lod a hitech hra ek, tak mi nakonec vlastn ani nechyb ly, proto e pointa t hle kn ky je v budoucnosti, kde sv t y ovl dne isl m, co je pro mne velmi depresivn p edstava Jeliko jsem ale realista, budu n sledovat cik nskou komunitu tak jak je v kn ze pops no a p jdu se rad i p r modliteb nau it, ne bude pozd.

 2. corneliuscz corneliuscz says:

  Nen to jen bezduch e ba, p b h d v smysl a je prov zan Jen z toho lov ku moc nez stane v pam ti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *