Memleketin Birinde Kindle Þ Paperback

Memleketin Birinde Kindle Þ Paperback


10 thoughts on “Memleketin Birinde

 1. Carleone Carleone says:

  yle g zeldi ki


 2. Eng. Mohmad ali Eng. Mohmad ali says:

  .


 3. Ahu Kader Ahu Kader says:

  Kisa kisa yk lerden olusan, insani d s nd ren yk lere sahip olan bir kitap.


 4. Ezgi Özbek Şenel Ezgi Özbek Şenel says:

  D n Yay nevi Mizah Serisi nden okudu um bu kitab sahaftan alm t m Okudu um edisyon ne yaz k ki burada mevcut de il ki kapa da hayli g zel belirtmeden ge meyeyim Kitab okuduktan sonra epey vakit ge ti asl nda fakat minik olsa da kendime notlar almak istiyorum T rkiye nin ve D nya n n dertlerinin y llar i inde de i medi ini g rmek beni a rtt m eh biraz Fakat muhtemelen insanl k d nmeye ba lad ktan sonra benzer sorunlarla bo u mu tur Y neten ve y netilen aras nda daim kalan anla mazl klar ve h rslar Aziz Nesin in bunlar n ktedan ekilde aktarmas ve bunu yaparken yanda l ktan uzak bir ekilde g c ele ge iren herkesin de i imine dair yergiler yapmas beni mutlu etti Ne yaz k ki Memleketin Birinde anlat lan bu masallar uzun bir s re ger ekli ini koruyaca a benzer P rtl Masal ile kapan yapabiliriz O g n bug n insanlar n bir k sm p rtlar durur nanmazsan z nutuklar dinleyin Her kelime aras nda ks r k, aks r k, t ks r k, eski zamandaki p rtlaman n bug nk modern eklidir Asl nda o nutuklar yledir Vatanda lar p rt, reyinizi p rt, bize p rt, veriniz P rrrrt


 5. Taha Noman ( طه نعمان ) Taha Noman ( طه نعمان ) says:

  1988


 6. Hakan Dilmen Hakan Dilmen says:

  Ba yap tlardan..


 7. Evren Erarslan Evren Erarslan says:

  23 tane masal n bulundu u yk kitab nda Aziz Nesin, genel anlamda iktidar ile i i s n f at mas n ele al yor Zenginlik, stat sahibi olmak isteyen a g zl lerin, h rs yla kalk p zararla oturanlar n hikayelerini bu sefer masallarla anlatm lerinde 3 4 tanesini be endim, P rtl Masal daki bula c hal, Bayan Maymun daki g zelli in 5 para etmeyece i vurgusu, Bay k zle Bay Ahmet deki sistem d ng s , gayet yerinde anlat lm Kafa da tmak i in okunabilir.


 8. Ahmed Abdo Ahmed Abdo says:

  ..


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Memleketin Birinde [BOOKS] ⚡ Memleketin Birinde Author Aziz Nesin – Capitalsoftworks.co.uk Saray koruyucular , deh demi ler, demi ler, e e i bit rl atlatamay nca padi aha var p, E ek kulunuz gelmi , huzura kmak ister demi ler E e i kabul buyuran padi ah, Ne dilersin ey e ek kulum deyince, e Saray koruyucular , deh demi ler, demi ler, e e i bit rl atlatamay nca padi aha var p, E ek kulunuz gelmi , huzura kmak ister demi ler E e i kabul buyuran padi ah, Ne dilersin ey e ek kulum deyince, e ek de diledi ini bildirmiPadi ah, can burnuna gelip k kremi nek eti ile, derisi ile, g bresiyle bu memlekete, bu millete hizmet etti Kat r dersen sava ta, bar ta y k ta d , bu vatana hizmet etti A e ek, ya sen ne i g rd n ki, bir de kalkm e ekli ine bakmadan ni an istersin Utanmadan bir de kar ma gelmi sin S yle, ne halt ettin O zaman e ek keyfinden s r tarak, Aman padi ah m efendim, demi , size en b y k hizmeti e ek kullar n z yapm t r E er benim gibi binlerce e ek kulun olmasayd , sen hi taht zerinde oturabilir, saltanat s rebilir miydin Dua et biz e ek kullar na Bizim gibi e ekler sayesinde, sen de b yle saltanat s r yorsun.

  Load results Apple Footer Apple Support ey e ek kulum deyince, e ek de diledi ini bildirmiPadi ah, can burnuna gelip k kremi nek eti ile, derisi ile, g bresiyle bu memlekete, bu millete hizmet etti Kat r dersen sava ta, bar ta y k ta d , bu vatana hizmet etti A e ek, ya sen ne i g rd n ki, bir de kalkm e ekli ine bakmadan ni an istersin Utanmadan bir de kar ma gelmi sin S yle, ne halt ettin O zaman e ek keyfinden s r tarak, Aman padi ah m efendim, demi , size en b y k hizmeti e ek kullar n z yapm t r E er benim gibi binlerce e ek kulun olmasayd , sen hi taht zerinde oturabilir, saltanat s rebilir miydin Dua et biz e ek kullar na Bizim gibi e ekler sayesinde, sen de b yle saltanat s r yorsun."/>
 • Paperback
 • 143 pages
 • Memleketin Birinde
 • Aziz Nesin
 • Turkish
 • 26 November 2019

About the Author: Aziz Nesin

Aziz Nesin was a Turkish humorist and author of than booksNesin was born in on Heybeliada, one of the Princes Islands of Istanbul, in the days of the Ottoman Empire After serving as a career officer for several years, he became the editor of a series of satirical periodicals with a socialist slant He was jailed several times and placed under surveillance by the National Security.


10 thoughts on “Memleketin Birinde

 1. Carleone Carleone says:

  yle g zeldi ki

 2. Eng. Mohmad ali Eng. Mohmad ali says:

  .

 3. Ahu Kader Ahu Kader says:

  Kisa kisa yk lerden olusan, insani d s nd ren yk lere sahip olan bir kitap.

 4. Ezgi Özbek Şenel Ezgi Özbek Şenel says:

  D n Yay nevi Mizah Serisi nden okudu um bu kitab sahaftan alm t m Okudu um edisyon ne yaz k ki burada mevcut de il ki kapa da hayli g zel belirtmeden ge meyeyim Kitab okuduktan sonra epey vakit ge ti asl nda fakat minik olsa da kendime notlar almak istiyorum T rkiye nin ve D nya n n dertlerinin y llar i inde de i medi ini g rmek beni a rtt m eh biraz Fakat muhtemelen insanl k d nmeye ba lad ktan sonra benzer sorunlarla bo u mu tur Y neten ve y netilen aras nda daim kalan anla mazl klar ve h rslar Aziz Nesin in bunlar n ktedan ekilde aktarmas ve bunu yaparken yanda l ktan uzak bir ekilde g c ele ge iren herkesin de i imine dair yergiler yapmas beni mutlu etti Ne yaz k ki Memleketin Birinde anlat lan bu masallar uzun bir s re ger ekli ini koruyaca a benzer P rtl Masal ile kapan yapabiliriz O g n bug n insanlar n bir k sm p rtlar durur nanmazsan z nutuklar dinleyin Her kelime aras nda ks r k, aks r k, t ks r k, eski zamandaki p rtlaman n bug nk modern eklidir Asl nda o nutuklar yledir Vatanda lar p rt, reyinizi p rt, bize p rt, veriniz P rrrrt

 5. Taha Noman ( طه نعمان ) Taha Noman ( طه نعمان ) says:

  1988

 6. Hakan Dilmen Hakan Dilmen says:

  Ba yap tlardan..

 7. Evren Erarslan Evren Erarslan says:

  23 tane masal n bulundu u yk kitab nda Aziz Nesin, genel anlamda iktidar ile i i s n f at mas n ele al yor Zenginlik, stat sahibi olmak isteyen a g zl lerin, h rs yla kalk p zararla oturanlar n hikayelerini bu sefer masallarla anlatm lerinde 3 4 tanesini be endim, P rtl Masal daki bula c hal, Bayan Maymun daki g zelli in 5 para etmeyece i vurgusu, Bay k zle Bay Ahmet deki sistem d ng s , gayet yerinde anlat lm Kafa da tmak i in okunabilir.

 8. Ahmed Abdo Ahmed Abdo says:

  ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *