Sızıntı Wikileaks'te Ünlü Türkler PDF Þ

Sızıntı Wikileaks'te Ünlü Türkler PDF Þ


Sızıntı Wikileaks'te Ünlü Türkler ➽ [Reading] ➿ Sızıntı Wikileaks'te Ünlü Türkler By Barış Pehlivan ➲ – Capitalsoftworks.co.uk Yak n tarihimizin gizlenen ger ekleriyle y zle meye haz r m s n z T rk polisi FBI dan Fethullah G len i in ne istedi ABD G len cemaati hakk nda ne d n yor T rk polisi FBI a verdi i Ergenekon brifingin Yak n tarihimizin gizlenen ger ekleriyle y zle meye haz r m s n z T rk polisi FBI dan Fethullah G len i in ne istedi ABD G len cemaati hakk nda ne Sızıntı Wikileaks'te Epub / d n yor T rk polisi FBI a verdi i Ergenekon brifinginde neler anlatt ABD li diplomatlara Ya ar B y kan t la ilgili hangi foto raflar g sterildi svi re deki gizli hesaplar meselesi hakk nda neler konu uldu PKK ya af ABD taraf ndan nas l planland Erdo an G l eki mesi kriptolara nas l yans d B lent Ar n TSK y ABD B y kel isi ne nas l ve neden ik yet etti ABD AKP li bakanlar nas l fi ledi ABD nin n kleer silahlar T rkiye de mi Hangi Ergenekon g zalt lar Amerikal lara nceden haber verildi Bu sorular n ve daha fazlas n n yan t Wikileaks belgeleri nda ortaya k yor.

  Sızıntı Wikileaks'te Ünlü Türkler PDF Þ kel isi ne nas l ve neden ik yet etti ABD AKP li bakanlar nas l fi ledi ABD nin n kleer silahlar T rkiye de mi Hangi Ergenekon g zalt lar Amerikal lara nceden haber verildi Bu sorular n ve daha fazlas n n yan t Wikileaks belgeleri nda ortaya k yor."/>
 • Paperback
 • 415 pages
 • Sızıntı Wikileaks'te Ünlü Türkler
 • Barış Pehlivan
 • Turkish
 • 28 October 2017
 • 6055340186

About the Author: Barış Pehlivan

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Sızıntı Wikileaks'te Ünlü Türkler book, this is one of the most wanted Barış Pehlivan author readers around Sızıntı Wikileaks'te Epub / the world.10 thoughts on “Sızıntı Wikileaks'te Ünlü Türkler

 1. Laila Laila says:

  ncelikle cezaevi artlar nda yaz ld g z n ne al narak harcanan eme in b y kl n nde sayg ile e ilinesi kitaplardan biri S z nt Wikileaks te nl T rkler Anlat m dili o kadar sade ki, s k lmadan ve dikkatiniz bir an olsun da lmadan okunabiliyor Ayr ca payla lmak istenen belgeler nda yap lan b l mleme sayesinde kafan z hi kar m yor eri e gelince, giri te belgelerin payla lma s recine dair gerekli bilgiler verildikten sonra ABD B y kel ilerinin yorum ve g ndeme dair d n ncelikle cezaevi artlar nda yaz ld g z n ne al narak harcanan eme in b y kl n nde sayg ile e ilinesi kitaplardan biri S z nt Wikileaks te nl T rkler Anlat m dili o kadar sade ki, s k lmadan ve dikkatiniz bir an olsun da lmadan okunabiliyor Ayr ca payla lmak istenen belgeler nda yap lan b l mleme sayesinde kafan z hi kar m yor eri e gelince, giri te belgelerin payla lma s recine dair gerekli bilgiler verildikten sonra ABD B y kel ilerinin yorum ve g ndeme dair d ncelerinden olu an kriptolar n payla m ve zerine yap lan yorumlardan olu uyor Bana g re okunmas mutlaka gerekli kitaplardan

 2. Eyup Eyup says:

  Kitap bilindik anti AKP, anti cemaat bak a s n yine tipik ulusalc y ntemle bize empoze ediyor cemaati g sterip ama ona de il AKP ye vurmak Belgeleri kullan bi imi ve belgeler zerine yap lan yorumlar yazarlar n okuru bilgilendirmek de il, defaatle Ulusal da okudu um yahut izledi im komplo teorilerini okurun bilin alt na itmek niyetinde oldu unu g steriyor Kitab Tansa ta ayak st abucak okudum B ylece 22 liram n bo a gitmesini nlemi oldum Kitab okumak isteyenlere tavsiyem ve son Kitap bilindik anti AKP, anti cemaat bak a s n yine tipik ulusalc y ntemle bize empoze ediyor cemaati g sterip ama ona de il AKP ye vurmak Belgeleri kullan bi imi ve belgeler zerine yap lan yorumlar yazarlar n okuru bilgilendirmek de il, defaatle Ulusal da okudu um yahut izledi im komplo teorilerini okurun bilin alt na itmek niyetinde oldu unu g steriyor Kitab Tansa ta ayak st abucak okudum B ylece 22 liram n bo a gitmesini nlemi oldum Kitab okumak isteyenlere tavsiyem ve son s z m mutlaka okuyun, ama kesinlikle tarafl , gizli niyetli ve bilgilerin arp t ld bir kitap oldu unu bilerek okuyun.Edit 2019 eklemesi cemaat ilerin yani fetullah lar n g ncel isimleri ve g revleri hakk nda bilgi veren kitaplar laz m, bunun gibi goygoy de il Network g rmeden para ili kilerini g rmeden organizasyonu zemezsiniz 2012 de yazd klar m n arkas nday m kitapta bir tanecik fetullah ismi bulan s ylesin, ben z r dilerim Anti cemaat gibi g r n yor ama de il, sadece AKP ye vurmak i in f rsat kolluyor Can D ndar n Ergenekon kitab nda sadece lk c leri, lk c mafyay anlatmas gibi ger e in i ine gelen taraf ndan tutup i ine gelmeyen taraf rtm

 3. Hakan Dilmen Hakan Dilmen says:

  Bukowski okumalar n n aras na s k t rd m S z nt , bir d nem bas nda yer alan wikileaks haberlerinin bir toplam gibi olsa da bak a s farkl l ve kimi de erlendirmeler a s ndan nemli bir kitapt.

 4. Mesut Mesut says:

  Giri ve geli me b l m nde kitab n ad na yak r ekilde anlat mlar belgeleri kullanarak g zel bir ekilde yap l rken, sonu b l m nde zellikle d politika ile ilgili olan konular ok y zeysel ge ilmi , belgelerden al nt lar olduk a az yap lm.

 5. Keo84 Keo84 says:

  Siyasetle ilgileniyorsan z mutlaka okunman z gereken bir kitapt r.

 6. Selin Selin says:

  Olaylar olaylar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “Sızıntı Wikileaks'te Ünlü Türkler

 1. Laila Laila says:

  ncelikle cezaevi artlar nda yaz ld g z n ne al narak harcanan eme in b y kl n nde sayg ile e ilinesi kitaplardan biri S z nt Wikileaks te nl T rkler Anlat m dili o kadar sade ki, s k lmadan ve dikkatiniz bir an olsun da lmadan okunabiliyor Ayr ca payla lmak istenen belgeler nda yap lan b l mleme sayesinde kafan z hi kar m yor eri e gelince, giri te belgelerin payla lma s recine dair gerekli bilgiler verildikten sonra ABD B y kel ilerinin yorum ve g ndeme dair d n ncelikle cezaevi artlar nda yaz ld g z n ne al narak harcanan eme in b y kl n nde sayg ile e ilinesi kitaplardan biri S z nt Wikileaks te nl T rkler Anlat m dili o kadar sade ki, s k lmadan ve dikkatiniz bir an olsun da lmadan okunabiliyor Ayr ca payla lmak istenen belgeler nda yap lan b l mleme sayesinde kafan z hi kar m yor eri e gelince, giri te belgelerin payla lma s recine dair gerekli bilgiler verildikten sonra ABD B y kel ilerinin yorum ve g ndeme dair d ncelerinden olu an kriptolar n payla m ve zerine yap lan yorumlardan olu uyor Bana g re okunmas mutlaka gerekli kitaplardan

 2. Eyup Eyup says:

  Kitap bilindik anti AKP, anti cemaat bak a s n yine tipik ulusalc y ntemle bize empoze ediyor cemaati g sterip ama ona de il AKP ye vurmak Belgeleri kullan bi imi ve belgeler zerine yap lan yorumlar yazarlar n okuru bilgilendirmek de il, defaatle Ulusal da okudu um yahut izledi im komplo teorilerini okurun bilin alt na itmek niyetinde oldu unu g steriyor Kitab Tansa ta ayak st abucak okudum B ylece 22 liram n bo a gitmesini nlemi oldum Kitab okumak isteyenlere tavsiyem ve son Kitap bilindik anti AKP, anti cemaat bak a s n yine tipik ulusalc y ntemle bize empoze ediyor cemaati g sterip ama ona de il AKP ye vurmak Belgeleri kullan bi imi ve belgeler zerine yap lan yorumlar yazarlar n okuru bilgilendirmek de il, defaatle Ulusal da okudu um yahut izledi im komplo teorilerini okurun bilin alt na itmek niyetinde oldu unu g steriyor Kitab Tansa ta ayak st abucak okudum B ylece 22 liram n bo a gitmesini nlemi oldum Kitab okumak isteyenlere tavsiyem ve son s z m mutlaka okuyun, ama kesinlikle tarafl , gizli niyetli ve bilgilerin arp t ld bir kitap oldu unu bilerek okuyun.Edit 2019 eklemesi cemaat ilerin yani fetullah lar n g ncel isimleri ve g revleri hakk nda bilgi veren kitaplar laz m, bunun gibi goygoy de il Network g rmeden para ili kilerini g rmeden organizasyonu zemezsiniz 2012 de yazd klar m n arkas nday m kitapta bir tanecik fetullah ismi bulan s ylesin, ben z r dilerim Anti cemaat gibi g r n yor ama de il, sadece AKP ye vurmak i in f rsat kolluyor Can D ndar n Ergenekon kitab nda sadece lk c leri, lk c mafyay anlatmas gibi ger e in i ine gelen taraf ndan tutup i ine gelmeyen taraf rtm

 3. Hakan Dilmen Hakan Dilmen says:

  Bukowski okumalar n n aras na s k t rd m S z nt , bir d nem bas nda yer alan wikileaks haberlerinin bir toplam gibi olsa da bak a s farkl l ve kimi de erlendirmeler a s ndan nemli bir kitapt.

 4. Mesut Mesut says:

  Giri ve geli me b l m nde kitab n ad na yak r ekilde anlat mlar belgeleri kullanarak g zel bir ekilde yap l rken, sonu b l m nde zellikle d politika ile ilgili olan konular ok y zeysel ge ilmi , belgelerden al nt lar olduk a az yap lm.

 5. Keo84 Keo84 says:

  Siyasetle ilgileniyorsan z mutlaka okunman z gereken bir kitapt r.

 6. Selin Selin says:

  Olaylar olaylar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *