↠ Fuzuli MOBI Þ

↠ Fuzuli MOBI Þ1 thoughts on “Fuzuli

  1. Ceren Ataş Ceren Ataş says:

    Bin cân olaydı kâş men i dîl şikestede Tâ her biriyle bin kez olaydım fedâ sanaGönlü kırık olan bende keşke bin can olaydı da her biriyle sana bin kere feda olaydım


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fuzuli [PDF / Epub] ✅ Fuzuli By Cevdet Kudret – Capitalsoftworks.co.uk 'Türk Klasikleri' serimiz başlangızından bugüne kadar Türk edebiyatının yetiştirdiği başlıca sanatkarların seçilmiş eserlerini yazarların hayat ve sanatlarını inceleyen bir araştır 'Türk Klasikleri' serimiz başlangızından bugüne kadar Türk edebiyatının yetiştirdiği başlıca sanatkarların seçilmiş eserlerini yazarların hayat ve sanatlarını inceleyen bir araştırma yazısının ışığında açıklamalar ve notlarla herkesin kolayca okuyup anlayabileceği küçük bir cilt içinde okuyucularn önüne koymak maksadiyle hazırlanmıştırDaha çok okullarınımızda yeni yetişen gençliğin ihtiyacı gözonünde tutularak edebiyat derslerine yardımcı kitap olacak şekilde tertiplenen bu seri içinde Divan edebiyatımızın Halk edebiyatımızın Yenilik edebiyatımızın ve daha sonraki büyük şair ve yazarların eserleri ayrı birer cilt halinde yer alacaktır.

1 thoughts on “Fuzuli

  1. Ceren Ataş Ceren Ataş says:

    Bin cân olaydı kâş men i dîl şikestede Tâ her biriyle bin kez olaydım fedâ sanaGönlü kırık olan bende keşke bin can olaydı da her biriyle sana bin kere feda olaydım

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *