Tokuz Ama Açız Kindle ☆ Tokuz Ama eBook ✓

Tokuz Ama Açız Kindle ☆ Tokuz Ama eBook ✓

Tokuz Ama Açız ❰BOOKS❯ ⚦ Tokuz Ama Açız Author Ayşegül Çoruhlu – Capitalsoftworks.co.uk Alkali Diyet in yazar Ay eg l oruhlu danSa l k, gen lik, ideal kilo, uzun bir m r Tek y ntem alkali olmak Mideni de il h crelerini doyur Bolluk i indeyiz ok k r Kimsenin sofradan doymadan kalkmas gere Alkali Diyet in yazar Ay eg l oruhlu danSa l k, gen lik, ideal kilo, uzun bir m r Tek y ntem alkali olmak Mideni de il h crelerini doyur Bolluk i indeyiz ok k r Kimsenin sofradan doymadan kalkmas gerekmiyor, k tl k yok Karn m z tokAma h crelerimiz aH crelerimizi besleyemiyoruzYediklerimizin o u besin de il Biz onlar yedik e onlar da bizi yiyor Diyet yapt k a kilo al yoruzK sa d nemli sa l ks z Tokuz Ama eBook ✓ bir diyetin, v cut taraf ndan faiziyle geri al nacak bir bor oldu unu unutuyoruz Oysa beslenmede mesele kilo sorununu oktan ge ti Zaten kimse ok yedi i i in kilo alm yor H creler a oldu u i in kilo al yor te bu kitapla ger ek anlamda sa l kl beslenmek, sa l kl kiloda kalmak ad na bilmemiz gereken her eyi renece izAlkali Diyet in yazar Dr Ay eg l oruhlu dan kilolara, diyete, sa l a ve hastal a bak n z de i tirecek, r a c bir referans kitab Sadece kilo vermek i in de il, sa l kl kalmak, ya lanmay geciktirmek, uzun bir m r s rmek isteyen herkes i in bir ba ucu kayna.


10 thoughts on “Tokuz Ama Açız

 1. evlenmedenonce48kiloydum evlenmedenonce48kiloydum says:

  Kendini ve evresini seven herkesin kesinlikle okumas ve g nl k hayata uygulamas gereken bir rehber.


 2. Demet Çıkrıkcı Demet Çıkrıkcı says:

  Yazar n ilk kitab gibi bunu da ok be enerek okudum , mutlaka okunmal.


 3. Bahar Bahar says:

  A oruhlu bu kitab nda, ilk kitab nda bahsetti i konular daha derin i liyor zellikle v cudun hangi yollarla asitlendi i ve bu asidin ne ekilde n tr hale getirildi i gayet bilimsel ancak bir o kadar da anla l r ekilde anlat lm Sonraki b l mlerde ise asitlikten uzak durma tezinden yola karak yazar n beslenme i erik ve y ntemi hakk nda nerileri yer al yor Alkali beslenmenin i levi yarar bir tarafa, bu kitap giri d Zeyinde h cre biyokimyas hakk nda olduk a ayd nlat c Tam tersi beslenme al kanl na sahip, ancak beslenme ve sa l k a s ndan farkl bir bak a s g rmek isteyen ki iler i in faydal olabilir Yurtd yay nlara yakla an ender T rk e kitaplardan oldu unu s yleyebilirim Eksiklik farkl l k olarak yazar bilimsel makalelere ok at fta bulunmam ve referans g stermemi Bununla birlikte kitab n sonunda k sa bir kaynak a yer al yor Son olarak benim okudu um bask da bir alkali su reklam vard , bu t r bilimsel g r a klayan kitaplarda i in ticari boyutunun yer almas bana ters geliyor ve kitab n tezin kuvvetini d r yor bana g re.


 4. Ahmet Kara Ahmet Kara says:

  Sa l kl beslenmeyi ne derece nemsiyorsunuz, ne derece ba arabiliyorsunuz bilemiyorum ama, bu kitab okuman z iddetle tavsiye ediyorum Kitab n yazar , biyokimya uzman ve konusuna ok hakim bir doktor Ayr ca sade bir dili ve s per ak c bir slubu var, karma k t bbi konular herkesin anlayabilece i bir dile indirgeyip aktarmay harika bir ekilde ba arm Uzun laf n k sas , mutlaka ama mutlaka okuyun diyorum.


 5. Özge Ünlü Özge Ünlü says:

  lk yay n tarihine bakt m 2013 ve bu kitab neden bu tarihe kadar fark edememi im ve okumam m diye ok z ld m Zira okusa idim sa l a do ru bir ad m atmak i in bir 6 y l daha kaybetmezdim diye d nd m ok ama ok faydal , zihin a c ve retici herkese tavsiye ederim mutlaka okuyun.


 6. Gurhan uysal Gurhan uysal says:

  Birincisinin biraz tekrari gibi olmus ama olsun yine de okumaya deger, pekistirmek lazim


 7. Esin Alpman Esin Alpman says:

  Kafam a ld


 8. Ayten Alpmen Ayten Alpmen says:

  Serinin a k ara en etkileyici kitab


 9. Ipek Kalender Ipek Kalender says:

  Son derece faydal Her ey dozunda ve net a klanm.


 10. Berna Berna says:

  ok ok ama ok ba ar l.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “Tokuz Ama Açız

 1. evlenmedenonce48kiloydum evlenmedenonce48kiloydum says:

  Kendini ve evresini seven herkesin kesinlikle okumas ve g nl k hayata uygulamas gereken bir rehber.

 2. Demet Çıkrıkcı Demet Çıkrıkcı says:

  Yazar n ilk kitab gibi bunu da ok be enerek okudum , mutlaka okunmal.

 3. Bahar Bahar says:

  A oruhlu bu kitab nda, ilk kitab nda bahsetti i konular daha derin i liyor zellikle v cudun hangi yollarla asitlendi i ve bu asidin ne ekilde n tr hale getirildi i gayet bilimsel ancak bir o kadar da anla l r ekilde anlat lm Sonraki b l mlerde ise asitlikten uzak durma tezinden yola karak yazar n beslenme i erik ve y ntemi hakk nda nerileri yer al yor Alkali beslenmenin i levi yarar bir tarafa, bu kitap giri d Zeyinde h cre biyokimyas hakk nda olduk a ayd nlat c Tam tersi beslenme al kanl na sahip, ancak beslenme ve sa l k a s ndan farkl bir bak a s g rmek isteyen ki iler i in faydal olabilir Yurtd yay nlara yakla an ender T rk e kitaplardan oldu unu s yleyebilirim Eksiklik farkl l k olarak yazar bilimsel makalelere ok at fta bulunmam ve referans g stermemi Bununla birlikte kitab n sonunda k sa bir kaynak a yer al yor Son olarak benim okudu um bask da bir alkali su reklam vard , bu t r bilimsel g r a klayan kitaplarda i in ticari boyutunun yer almas bana ters geliyor ve kitab n tezin kuvvetini d r yor bana g re.

 4. Ahmet Kara Ahmet Kara says:

  Sa l kl beslenmeyi ne derece nemsiyorsunuz, ne derece ba arabiliyorsunuz bilemiyorum ama, bu kitab okuman z iddetle tavsiye ediyorum Kitab n yazar , biyokimya uzman ve konusuna ok hakim bir doktor Ayr ca sade bir dili ve s per ak c bir slubu var, karma k t bbi konular herkesin anlayabilece i bir dile indirgeyip aktarmay harika bir ekilde ba arm Uzun laf n k sas , mutlaka ama mutlaka okuyun diyorum.

 5. Özge Ünlü Özge Ünlü says:

  lk yay n tarihine bakt m 2013 ve bu kitab neden bu tarihe kadar fark edememi im ve okumam m diye ok z ld m Zira okusa idim sa l a do ru bir ad m atmak i in bir 6 y l daha kaybetmezdim diye d nd m ok ama ok faydal , zihin a c ve retici herkese tavsiye ederim mutlaka okuyun.

 6. Gurhan uysal Gurhan uysal says:

  Birincisinin biraz tekrari gibi olmus ama olsun yine de okumaya deger, pekistirmek lazim

 7. Esin Alpman Esin Alpman says:

  Kafam a ld

 8. Ayten Alpmen Ayten Alpmen says:

  Serinin a k ara en etkileyici kitab

 9. Ipek Kalender Ipek Kalender says:

  Son derece faydal Her ey dozunda ve net a klanm.

 10. Berna Berna says:

  ok ok ama ok ba ar l.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *