➧ Minuty. Reportaże o starości Ebook ➭ Author Iza Klementowska – Capitalsoftworks.co.uk

Minuty. Reportaże o starości Wszyscy Si Zestarzejemy A Przynajmniej Ten, Kto Do Yje Staro CiKa Dy Ma W Swojej Rodzinie Starsze Osoby, Kt Re Wymagaj Opieki Kochamy Naszych Bliskich, Ale Niejednokrotnie Bardzo Ci Ko Jest Nam Zrozumie , Czy Te Przyj Do Wiadomo Ci, E Ich Energia S Abnie, Zdrowie Podupada, Umys Nie Pracuje Ju Tak Sprawnie, Jak Kiedy I Nie Zawsze Bliscy B D Dla Nas Kochani, Czy Wyrozumiali, Poniewa Sami Nie Za Bardzo Potrafi Poradzi Sobie Z Post Puj Cym Niedo Nieniem I Cz Sto Zdarza Si W Wczas, E Opieka Nad Nimi Wymaga Od Nas Sporej Dawki Cierpliwo Ci Pozwala Zrozumie , Jak Nasi Bliscy Prze Ywaj W Asne Starzenie Si , Czym Jest Dla Nich Staro , Czym Mo E Si Sta , Jak Si Z Ni Oswoi , Jak Na Ni Przygotowa I Jak Pom C Starzej Cym Si Osobom

10 thoughts on “Minuty. Reportaże o starości

  1. says:

    Obowi zkowo Staro nikogo raczej nie ominie, warto troch j oswoi Du o mia abym do napisania o tej ksi ce, ale specjalnie tego nie zrobi trzeba j po prostu przeczyta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *