Paperback º Kembang-Kembang Anten PDF Þ

Paperback º Kembang-Kembang Anten PDF Þ

Kembang-Kembang Anten [Ebook] ➧ Kembang-Kembang Anten By Aam Amilia – Capitalsoftworks.co.uk Aam Amilia lahir tur ged di Ban dung Ti umur taun geus resep tulas tulis Cer p n na, Ulang Tahun , dimuat dina Lembaran Minggu Pikiran Rakyat Carpon na nu mung garan Timburu ka pang gih ku Muh Rustan Aam Amilia lahir tur ged di Ban dung Ti umurtaun geus resep tulas tulis Cer p n na, Ulang Tahun , dimuat dina Lembaran Minggu Pikiran Rakyat Carpon na nu mung garan Timburu ka pang gih ku Muh Rustandi Kartaku su mah, dimuat dina Mangl keur Aam umurtaun Saterusna jadi pangarang dina dua basa Nepi ka ayeuna, geusjudul bukuna nu terbit Di antaranajudul no vel dina basa Sunda Puputon, Buron, Kala jeng king, Panggung Wayang, Suminar, Talaga MalihwarniDina basa Indonesia Jago jago Bandung Selatan, Karena Kasih Sayangmu, Di Ujung Bayang bayang, Kutunggu di Bukit Bunga, jst Novelna Sanggeus Halimun Peuraydiangkat kana film ku Dewan Film Nasional DFNAam geus nulisbuku biografi dalapan guru besar di fakultas ke dokteran , seniman tembang Sunda duaan , tokoh perkebunan, tokoh pendi dikan jeung jurnalistik Kungsi ngadidik tur nga lahirkeun welas an penulis, ngaliwatan HPPM Nurani, Mangl Ru ma ja, Caraka Sun da no logi, jeung PanglawunganKungsi meunang penghargaan pikeun karya jeung jasa, ti Lembaga Basa jeung Sastra Sunda, Piagam Moh Ambri ti PP SS, Majalah Mangl , Sarinah, Zaman, IKAPI Jawa Barat dua kali , Anugerah Budaya ti Wali Kota Bandung, Anugerah Budaya ti Gubernur Jawa Barat, jeung Anugerah Sastra ti Institut Budaya Sunda Aam og kungsi kabawa kana pertemuan Sastrawan ASEAN di FilipinaDina widang jurnalistik, waktu jadi wartawan HU Pikiran Rakyat, Aam kungsi ngalanglang welasan kota di sababaraha provin si di Indonesia jeung sababaraha nagara di Asia jeung ropah Kiwari Aam masih k n h nulis dina dua basa, tur ngasuh rubrik Sekelumit Roman tika Kehidupan di HU Pikiran Rakyat edisi Minggutp kiblatbukusunda.


10 thoughts on “Kembang-Kembang Anten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “Kembang-Kembang Anten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *