Dudak Payım MOBI Þ Paperback

Dudak Payım MOBI Þ Paperback

Dudak Payım ❮Read❯ ➬ Dudak Payım Author Mehmet Ercan – Capitalsoftworks.co.uk Ve sonra sen kt n kar ma Allah n bana bak sana ne yazd m deme ekliydin Kavu man n bir son, kavu amaman n ise devaml l k anlam na geldi ini bildi imden beri a ka d yorum, diyor Mehmet Ercan A k bulanla Ve sonra sen kt n kar ma Allah n bana bak sana ne yazd m deme ekliydin Kavu man n bir son, kavu amaman n ise devaml l k anlam na geldi ini bildi imden beri a ka d yorum, diyor Mehmet Ercan A k bulanlara, a k gidince kendine gelenlere, a k n ifade edemeyenlere, bilerek susanlara, sitemini biriktirenlere yaz yorKelimelerin g c nden yararlan yor, onlar zekice kullanarak anlam zenginle tiriyor Deyimleri tersy z ediyor, a k tersy z ediyor A kta t m suskunluklar n dili oluyor Yazd klar i in deneme diyorlar ama o denemekten vazge miyor Ve gen lere soruyor Siz a k n zda noktay , virg l nereye koyuyorsunuz Dudak Pay m, yo un duygu bar nd ran aforizma ve k sa yaz lardan olu an bir a k manifestosu Etkilenip alt n izeceksiniz Gidenlere g ndereceksiniz Geri d ns nler diye Hayat m ya yorum diye sevindi im zamanlar da oldu, hayat m ya yorum diye sorgulay p z ld m de Sevebiliyor olmaya seviliyor olmaktan daha ok sevindim Kimde kendimi bulmak istesem daha ok kayboldum Gidilecek yerler listesinin ba na hep kendimi koydum Ne zaman kendime gelmeye kalksam bir i im kt Yeniden ba lamak i in bitirmekten ekinmedim Bulabilmek i in kaybetmekten korkmad m Bir ift g z n bana bak y z nden de, bakmay y z nden de uyuyamad m oldu Bu y zden az ba lamad m geceleri sabahlara Tan t m B lteninden.


10 thoughts on “Dudak Payım

  1. Merve Merve says:

    Interesting in general.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “Dudak Payım

  1. Merve Merve says:

    Interesting in general.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *