[Ebook] ↠ Książka pamiątek Author Narcyza Żmichowska – Capitalsoftworks.co.uk

Książka pamiątek Ksi Ka Opowiada O Dwu Rodowiskach, Jakby Dwu Wiatach Jednym Z Nich Jest Rodowisko Rzemie Lnicze, Drugim Za Owe Wy Sze Sfery Szlachecko Urz Dnicze Jest W Powie Ci I W Tek Patriotyczny, Jest W Tek Mi Osny Fragment Romualdzie, Wi C Twoja Siostra Mnie Kocha Wyj Kn Em St Umionym Od Wzruszenia G Osem Czy Maria Regina Ci Kocha Ale Doprawdy, M J Ludwiku, Nie Spodziewa Em Si Wcale, E Przyjdzie Do Tak Stanowczego Zapytania Ja Nic Nie Wiem, Moja Niewczesna Pustota Wyci Gn A Ci Z Szlachetnego Serca Przyznanie Tajemnicy, Kt Ra Mi Teraz K Opotem Ci Y Na Po Rednika Mi Dzy Wami Wcale Si Nie Przydam, Twoim Powiernikiem By Mi Nie Wypada, A Doradc Siostry, Cho Bym Chcia , To By Nie Mog Marii Reginie Powiedzie Kochaj No Tego Lub Owego , To Chyba Trzeba Nie Zna Tej Kobiety Albo Tak E Powiedzie Gwia Dzie Jakiej Prosz Ci , Wie Tam, A Nie Tutaj Zgadn Te , Czy Kocha, P Ki Sama Uczucia Jakiego Nie Przyzna, To Zgadn , W Kt R Stron Wiata Kr L Orze Poleci Mnie Nic Do Tego, Bo W Tym Nic Nie Mog Wierz Mi, Ludwiku, Zapomnijmy Obadwa S W Przed Chwil Wym Wionych, Kochajmy Si Troch Wi Cej, Nie Wspominaj C Nigdy Odk D I Dlaczego Zimno W Sercu Mi Si Zrobi O, Gdym Tych Wyraz W S Ucha , Jak Gdybym Z Wysoko Ci W G Bszy D Si Osun , Tak Przysz O Moj , Tak Szcz Cie Moje Ujrza Em Zn W Nad Sob Wysoko, Daleko

2 thoughts on “Książka pamiątek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *