Siz Kimi Kandırıyorsunuz! Kindle Ç Siz Kimi PDF \

Siz Kimi Kandırıyorsunuz! Kindle Ç Siz Kimi PDF \

Siz Kimi Kandırıyorsunuz! ✷ [BOOKS] ✫ Siz Kimi Kandırıyorsunuz! By Soner Yalçın ❁ – Capitalsoftworks.co.uk Soner Yal n ile birlikte, yak n tarihin labirentlerinde, ezber bozan, a rt c bir yolculuk lkelerin ge mi i ile bug n aras ndaki benzerlikler a rt c d r, rne in May s askeri darbesiyle tahttan indiri Soner Yal n ile birlikte, yak n tarihin labirentlerinde, ezber bozan, a rt c bir yolculuk lkelerin ge mi i ile bug n aras ndaki benzerlikler a rt c d r, rne inMay saskeri darbesiyle tahttan indirilen Abd laziz in ba na gelenler ile Cumhuriyet d neminde a r ekonomik kararlar alan h k metlerin ba na gelenler benzerdiDo ruyu bulmak zek ve bilgi meselesinden ok, ki ilik ve ahlak sorunudur.


10 thoughts on “Siz Kimi Kandırıyorsunuz!

 1. Kerem Kerem says:

  Bazen biraz rastgele bilgiler corbasi tadinda bircok degisik tarihi bilgiyi ortaya sunan kitap, genel olarak zevkle okunuyor ve insani gercekten bircok degerli bilgiyle kucaklastiriyor ve tarihimizin degisik yonlerine isik tutuyor Kimi kisimlari aci ve duygusal, kimi kisimlari ise yuzunuzde bir gulumsemeye sebep oluyor, ve belki de bugunlerimize nasil geldik sorusuna alternatif bir bakis acisi sunuyor Tavsiye ederim kesinlikle.


 2. Keo84 Keo84 says:

  Siyasete ilginiz varsa bence Soner Yal n n b t n kitaplar n okumal s n z Bu tarz kitaplar ok okuyan birisi olarak unu net s yleyebilirim ki Soner Yal n ger ekten usta bir ara t rmac ve ok k lt rl bir yazar Ayn tarzda yazan di er yazarlar n kitaplar yla kar la t rd mda kitaplar inan lmaz derecede etkileyici Siyaset ilerin t m karanl k y zlerini ayr nt lar yla ve belgeleriyle etkiliyici bir ekilde g zler n ne seriyor Yazar n tarih bilgisi de st d zeyde oldu undan ya anan g n Siyasete ilginiz varsa bence Soner Yal n n b t n kitaplar n okumal s n z Bu tarz kitaplar ok okuyan birisi olarak unu net s yleyebilirim ki Soner Yal n ger ekten usta bir ara t rmac ve ok k lt rl bir yazar Ayn tarzda yazan di er yazarlar n kitaplar yla kar la t rd mda kitaplar inan lmaz derecede etkileyici Siyaset ilerin t m karanl k y zlerini ayr nt lar yla ve belgeleriyle etkiliyici bir ekilde g zler n ne seriyor Yazar n tarih bilgisi de st d zeyde oldu undan ya anan g n m z olaylar n tarihteki benzer olaylarla rneklemesi insana ciddi bir bilgi birikimi sunmaktad r T m kitaplar alt izilerek okunmal


 3. Meteor Jewelry Meteor Jewelry says:

  anakkale de sava t m z ngiliz g lerinin Avusturalyal oldu unu biliyordum da, stanbul daki ngiliz piyadelerinin Hint as ll oldu undan haberim yoktu Ders al nacak arp c bilgiler var ok merakl bir kitap olmu , hernekadar tarih ve olaylar kar k anlat lm olsa da


 4. Özgür Takmaz Özgür Takmaz says:

  Konudan konuya, insandan insana, zamandan zamana atlayan at t rmal k bir kitap Trivia olarak da, tarihsel bilgiler olarak da okunabilecek hikayeler nsan insan olarak g rebilme yetene imizi g lendirmek i in bir egzersiz.


 5. Tevfik Tevfik says:

  Siyasetin magazini Televole nas l ilk ba larda bir futbol magazin program idi Bu da yle ama olumsuz manada de il K y da k ede kalm , ilgi ekici tarihi bilgilerle ve bir tak m belgelerle bazen keyifli bazen de hayret verici detaylara dikkat ekiyor.


 6. Çağlayan Taybaş Çağlayan Taybaş says:

  Tarafs z bir ekilde sadece olan yaz yor Soner Yal n okumam n sebebi yeri geldi i zaman ABD ve AB yi ele tirip korkmadan bildiklerini aktarmas d r.


 7. Tolga Becan Tolga Becan says:

  T m toplumu etkilemi yalanlara iyi yan tlar veriyor Soner Yal n.


 8. Dr.K. Murat Eksioglu Dr.K. Murat Eksioglu says:

  Ismi biraz yan lt c Ne i in yaz ld , ne i in derlendi i ok net de il, konular daldan dala Ancak yine de ok keyifle okunuyor, baz lar ok ilgin bilgiler, ilgin bir deneme


 9. Hakan Dilmen Hakan Dilmen says:

  2006 y l nda okudu um, iktidardakileri anlatt kitab


 10. Svd Svd says:

  kitapta ok isim var ama ayr nt l Tarafs z bir bak a s yla okunmas gerekli


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “Siz Kimi Kandırıyorsunuz!

 1. Kerem Kerem says:

  Bazen biraz rastgele bilgiler corbasi tadinda bircok degisik tarihi bilgiyi ortaya sunan kitap, genel olarak zevkle okunuyor ve insani gercekten bircok degerli bilgiyle kucaklastiriyor ve tarihimizin degisik yonlerine isik tutuyor Kimi kisimlari aci ve duygusal, kimi kisimlari ise yuzunuzde bir gulumsemeye sebep oluyor, ve belki de bugunlerimize nasil geldik sorusuna alternatif bir bakis acisi sunuyor Tavsiye ederim kesinlikle.

 2. Keo84 Keo84 says:

  Siyasete ilginiz varsa bence Soner Yal n n b t n kitaplar n okumal s n z Bu tarz kitaplar ok okuyan birisi olarak unu net s yleyebilirim ki Soner Yal n ger ekten usta bir ara t rmac ve ok k lt rl bir yazar Ayn tarzda yazan di er yazarlar n kitaplar yla kar la t rd mda kitaplar inan lmaz derecede etkileyici Siyaset ilerin t m karanl k y zlerini ayr nt lar yla ve belgeleriyle etkiliyici bir ekilde g zler n ne seriyor Yazar n tarih bilgisi de st d zeyde oldu undan ya anan g n Siyasete ilginiz varsa bence Soner Yal n n b t n kitaplar n okumal s n z Bu tarz kitaplar ok okuyan birisi olarak unu net s yleyebilirim ki Soner Yal n ger ekten usta bir ara t rmac ve ok k lt rl bir yazar Ayn tarzda yazan di er yazarlar n kitaplar yla kar la t rd mda kitaplar inan lmaz derecede etkileyici Siyaset ilerin t m karanl k y zlerini ayr nt lar yla ve belgeleriyle etkiliyici bir ekilde g zler n ne seriyor Yazar n tarih bilgisi de st d zeyde oldu undan ya anan g n m z olaylar n tarihteki benzer olaylarla rneklemesi insana ciddi bir bilgi birikimi sunmaktad r T m kitaplar alt izilerek okunmal

 3. Meteor Jewelry Meteor Jewelry says:

  anakkale de sava t m z ngiliz g lerinin Avusturalyal oldu unu biliyordum da, stanbul daki ngiliz piyadelerinin Hint as ll oldu undan haberim yoktu Ders al nacak arp c bilgiler var ok merakl bir kitap olmu , hernekadar tarih ve olaylar kar k anlat lm olsa da

 4. Özgür Takmaz Özgür Takmaz says:

  Konudan konuya, insandan insana, zamandan zamana atlayan at t rmal k bir kitap Trivia olarak da, tarihsel bilgiler olarak da okunabilecek hikayeler nsan insan olarak g rebilme yetene imizi g lendirmek i in bir egzersiz.

 5. Tevfik Tevfik says:

  Siyasetin magazini Televole nas l ilk ba larda bir futbol magazin program idi Bu da yle ama olumsuz manada de il K y da k ede kalm , ilgi ekici tarihi bilgilerle ve bir tak m belgelerle bazen keyifli bazen de hayret verici detaylara dikkat ekiyor.

 6. Çağlayan Taybaş Çağlayan Taybaş says:

  Tarafs z bir ekilde sadece olan yaz yor Soner Yal n okumam n sebebi yeri geldi i zaman ABD ve AB yi ele tirip korkmadan bildiklerini aktarmas d r.

 7. Tolga Becan Tolga Becan says:

  T m toplumu etkilemi yalanlara iyi yan tlar veriyor Soner Yal n.

 8. Dr.K. Murat Eksioglu Dr.K. Murat Eksioglu says:

  Ismi biraz yan lt c Ne i in yaz ld , ne i in derlendi i ok net de il, konular daldan dala Ancak yine de ok keyifle okunuyor, baz lar ok ilgin bilgiler, ilgin bir deneme

 9. Hakan Dilmen Hakan Dilmen says:

  2006 y l nda okudu um, iktidardakileri anlatt kitab

 10. Svd Svd says:

  kitapta ok isim var ama ayr nt l Tarafs z bir bak a s yla okunmas gerekli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *