Hardcover è Žrtva PDF/EPUB Þ

Hardcover è Žrtva PDF/EPUB Þ


Žrtva [Read] ➯ Žrtva ➸ Janko Matko – Capitalsoftworks.co.uk Janko Matko je hrvatski pu ki pisac Napisao je dvanaest pu kih romana Svi su pisani lakim stilom, pristupa nom itatelju Svaki roman ima za fabulu istinit doga aj Janko Matko je hrvatski pu ki pisac Napisao je dvanaest pu kih romana Svi su pisani lakim stilom, pristupa nom itatelju Svaki roman ima za fabulu istinit doga aj.

 • Hardcover
 • 528 pages
 • Žrtva
 • Janko Matko
 • Croatian
 • 24 August 2017
 • 8631300195

About the Author: Janko Matko

Janko Matko pripovjeda , najzna ajniji predstavnik tzv pu ke knji evnosti Ro en je u Brleni u kraj Kra i a Polazio je franjeva ku gimnaziju u Vukovaru Zbog slomljene noge i neprilika I svjetskog rata prekinuo je kolovanje, izu io urarski, opti arski i draguljarski obrt u Vukovaru, potom ivio u Rijeci, a od u Zagrebu Tu po inje obna ati razli ite du nosti u kulturnom dru tvu Hrvatski radi a te vodi vlastitu urarsku radionicu Godine postao je predsjednik pjeva kog dru tva Zvonimir Prvu pripovjest Do i u ku i, majko, za Bo i objavio je jo u vukovarskim Sriemskim novinama , a prvi rtva od dvadesetak romana tri su iza la posmrtno kojima je tematikom iz nacionalne povijesti, domoljubljem i duhovnom religiozno u privukao nara taje hrvatskih itatelja Sam je napisao dramatizacije svojih romana Mo zemlje, Tajna i Pokajnik, a Fotezova dramatizacija rtve izvo ena je na vi e pozornicaMatko se ubraja me u rijetke pisce koji su znali na i put do iroke itateljske publike Ponajprije ga je zanimala pri a vezana za hrvatski narod i svaki je njegov roman fabulativno zasnovan na istinitom doga aju, no oblikovan tipi nim karakteristikama trivijalnoga sentimentalnog ili pustolovnog romana Teme su njegovih djela klasne razlike me u ljubavnicima rtva, Mo zemlje, Dragulji i strasti, , neugasiva ljubav spojena s osje ajem du nosti Dva ivota jedne ene, Ribar i , , povijest hrvatskih plemenita a Pla ume, Krv nije voda, , nesretna povijest izrabljivanih ena i nezakonite djece Slu avka, , tragi na ljubav dvoje mladih rodbinski vezanih Bez krivnje krvi, , mlade godine Alojzija Stepinca Kardinalova ljubav, itd Svi ti romani uklju uju sna ne emocije, zamr ene i neo ekivane zaplete, mno tvo zapreka na ivotnom putu pozitivnih junaka, koje oni svladavaju uz mnoge rtve, ali uvijek uz pretpostavku da istina i pravda moraju pobijediti Likovi su karakterizirani crno bijelom tehnikom, a za pozitivne junake i poantu romana usko ve e glorificiranje rodoljublja i duboku religioznost Kritika je njegova djela naj e e pre u ivala jer su bez umjetni ke vrijednosti, ali s dubokim pu kim shva anjem socijalne ravnopravnosti Ta su djela lako nalazila put do itatelja postaju i nezaobilazan dio masovne kulture na ega vremena Janko Matko umro je u Zagrebu godine.10 thoughts on “Žrtva

 1. Nina Nina says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Prica je napisana po istinitom doga aju iako mislim da je samo kostur istinit.Po meni se previ e idealizira selo i narod Grofovija je opisana nesto realnije imaju puno nedostataka ali i pokoju vrlinu.Ljuba Kraljevi opisana je kao svetica, voljela bi da sam u zivotu upoznala takvu osobu ali nisam i iskreno mislim da ni ne postoji niti je ikada postojala.Nagla eno je po tenje i moral seljaka naspram povr nosti i nepo tenja grofova koji misle da sve i svakoga mogu kupiti novcem Ljude vrednuj Prica je napisana po istinitom doga aju iako mislim da je samo kostur istinit.Po meni se previ e idealizira selo i narod Grofovija je opisana nesto realnije imaju puno nedostataka ali i pokoju vrlinu.Ljuba Kraljevi opisana je kao svetica, voljela bi da sam u zivotu upoznala takvu osobu ali nisam i iskreno mislim da ni ne postoji niti je ikada postojala.Nagla eno je po tenje i moral seljaka naspram povr nosti i nepo tenja grofova koji misle da sve i svakoga mogu kupiti novcem Ljude vrednuju isklju ivo po standardu i statusu u dru tvu udno mi je da nigdje u pri i ne postoji istinska ljubav mu karca i ene, isklju ivo se nagla ava ljubav prema domu, domovini, obitelji i bli njima.Ljuba nikada nije iskreno voljela grofa, osje ala je da mora biti uz njega do kraja jer ju je obescastio i bio iznimno dobar i velikodu an prema njoj ljubav iz du nosti Sa Vlatkom Ba i em se zaru ila sa 14 godina i udala bi se za njega jer se rije ne smije pogaziti, drugi puta kada se zaru ila sa njim u inila je to samo zato sto bi time pobrisala ljagu sa svoga imena i imena cijele svoje obitelji Na kraju se ubila da bi ga mogla prepustiti svojoj sestri koja je to potajno htjela.Grof Stipe je bio silno zaljubljen u Ljubu ali ju nikada nije volio kao zivo bi e, vise kao trofej koji je osvojio zahvalju i svojoj mo i i bogatstvu Nije ju o enio jer ju duboko u sebi ipak nije smatrao sebi ravnom, a i bio je uvjeren da ga ona ne bi mogla ostaviti i napustiti sav taj luksuz i udobnost ivota koji joj je pru io To je trebalo biti dovoljno da jedna seljanka pristane na sve.Sto je vise bila nesretna, to je Ljuba vise pomagala svom narodu i tome nalazila jedinu sre u i spas Baka i djed koji su je obo avali odrekli su je se jer je ukaljala njihov rod i time su je neizravno poslali u grob ast im je bila va nija..zbog ega dolazim do zaklju ka da su ast i ponos velike ljudske budalastine zbog kojih je uni teno puno previ e ivota i nara taja.Ovo je samo moje mi ljenje i bilo bi mi drago da mi netko od citaoca napise svoje

 2. Maja Azic Maja Azic says:

  Evo i nove pro itane knjige meni omiljenog pisca Janka Matka Rije je o knjizi rtva U ovoj knjizi ispreple u se snovi, odgovornost,mo , strast i razo arenje Pri a je to o zabranjenoj ljubavi groga Erdodyja i obi ne seljanke Dal e ta ljubav prije i sve prepreke ili ne otkrite sami Iako je knjiga odeblja mene je jednostavno vukla dalje Janko Matko je hrvatski pu ki pisac koji kroz svoja dijela provla i teme domoljublja, hrvatske povijesti i vjere na eg naroda Stoga uvijek dobiva nove nara Evo i nove pro itane knjige meni omiljenog pisca Janka Matka Rije je o knjizi rtva U ovoj knjizi ispreple u se snovi, odgovornost,mo , strast i razo arenje Pri a je to o zabranjenoj ljubavi groga Erdodyja i obi ne seljanke Dal e ta ljubav prije i sve prepreke ili ne otkrite sami Iako je knjiga odeblja mene je jednostavno vukla dalje Janko Matko je hrvatski pu ki pisac koji kroz svoja dijela provla i teme domoljublja, hrvatske povijesti i vjere na eg naroda Stoga uvijek dobiva nove nara taje itatelja kao to sam i sama nedavno postala Dijela su to koje stvarno vrijedi uzeti u ruke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “Žrtva

 1. Nina Nina says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Prica je napisana po istinitom doga aju iako mislim da je samo kostur istinit.Po meni se previ e idealizira selo i narod Grofovija je opisana nesto realnije imaju puno nedostataka ali i pokoju vrlinu.Ljuba Kraljevi opisana je kao svetica, voljela bi da sam u zivotu upoznala takvu osobu ali nisam i iskreno mislim da ni ne postoji niti je ikada postojala.Nagla eno je po tenje i moral seljaka naspram povr nosti i nepo tenja grofova koji misle da sve i svakoga mogu kupiti novcem Ljude vrednuj Prica je napisana po istinitom doga aju iako mislim da je samo kostur istinit.Po meni se previ e idealizira selo i narod Grofovija je opisana nesto realnije imaju puno nedostataka ali i pokoju vrlinu.Ljuba Kraljevi opisana je kao svetica, voljela bi da sam u zivotu upoznala takvu osobu ali nisam i iskreno mislim da ni ne postoji niti je ikada postojala.Nagla eno je po tenje i moral seljaka naspram povr nosti i nepo tenja grofova koji misle da sve i svakoga mogu kupiti novcem Ljude vrednuju isklju ivo po standardu i statusu u dru tvu udno mi je da nigdje u pri i ne postoji istinska ljubav mu karca i ene, isklju ivo se nagla ava ljubav prema domu, domovini, obitelji i bli njima.Ljuba nikada nije iskreno voljela grofa, osje ala je da mora biti uz njega do kraja jer ju je obescastio i bio iznimno dobar i velikodu an prema njoj ljubav iz du nosti Sa Vlatkom Ba i em se zaru ila sa 14 godina i udala bi se za njega jer se rije ne smije pogaziti, drugi puta kada se zaru ila sa njim u inila je to samo zato sto bi time pobrisala ljagu sa svoga imena i imena cijele svoje obitelji Na kraju se ubila da bi ga mogla prepustiti svojoj sestri koja je to potajno htjela.Grof Stipe je bio silno zaljubljen u Ljubu ali ju nikada nije volio kao zivo bi e, vise kao trofej koji je osvojio zahvalju i svojoj mo i i bogatstvu Nije ju o enio jer ju duboko u sebi ipak nije smatrao sebi ravnom, a i bio je uvjeren da ga ona ne bi mogla ostaviti i napustiti sav taj luksuz i udobnost ivota koji joj je pru io To je trebalo biti dovoljno da jedna seljanka pristane na sve.Sto je vise bila nesretna, to je Ljuba vise pomagala svom narodu i tome nalazila jedinu sre u i spas Baka i djed koji su je obo avali odrekli su je se jer je ukaljala njihov rod i time su je neizravno poslali u grob ast im je bila va nija..zbog ega dolazim do zaklju ka da su ast i ponos velike ljudske budalastine zbog kojih je uni teno puno previ e ivota i nara taja.Ovo je samo moje mi ljenje i bilo bi mi drago da mi netko od citaoca napise svoje

 2. Maja Azic Maja Azic says:

  Evo i nove pro itane knjige meni omiljenog pisca Janka Matka Rije je o knjizi rtva U ovoj knjizi ispreple u se snovi, odgovornost,mo , strast i razo arenje Pri a je to o zabranjenoj ljubavi groga Erdodyja i obi ne seljanke Dal e ta ljubav prije i sve prepreke ili ne otkrite sami Iako je knjiga odeblja mene je jednostavno vukla dalje Janko Matko je hrvatski pu ki pisac koji kroz svoja dijela provla i teme domoljublja, hrvatske povijesti i vjere na eg naroda Stoga uvijek dobiva nove nara Evo i nove pro itane knjige meni omiljenog pisca Janka Matka Rije je o knjizi rtva U ovoj knjizi ispreple u se snovi, odgovornost,mo , strast i razo arenje Pri a je to o zabranjenoj ljubavi groga Erdodyja i obi ne seljanke Dal e ta ljubav prije i sve prepreke ili ne otkrite sami Iako je knjiga odeblja mene je jednostavno vukla dalje Janko Matko je hrvatski pu ki pisac koji kroz svoja dijela provla i teme domoljublja, hrvatske povijesti i vjere na eg naroda Stoga uvijek dobiva nove nara taje itatelja kao to sam i sama nedavno postala Dijela su to koje stvarno vrijedi uzeti u ruke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *